نمایش 1–12 از 20 نتیجه

رژ لب جامد کاپرا ش 35

150,000تومان
 • رژ لب جامد کاپرا
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • بدون سرب
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا شk22

125,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا شk23

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا مدل k29

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا مدل k36

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا مدل k37

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا مدل k38

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا

رژ لب جامد کاپرا نیو – شماره K14 مخملی

125,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا
 • بدون سرب

رژ لب جامد کاپرا نیو – شماره K18 مخملی

125,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا
 • بدون سرب

رژ لب جامد کاپرا نیو – شماره K19 مخملی

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا
 • بدون سرب

رژ لب جامد کاپرا نیو – شماره K40

95,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا
 • بدون سرب

رژ لب جامد کاپرا نیو – شماره K41

125,000تومان
 • مرطوب کننده و نرم کننده
 • بافت نرم و مخملی
 • دارای رنگدانه های غنی شده
 • ماندگاری بالا
 • بدون سرب