نمایش 1–12 از 18 نتیجه

لنز رنگی گریس Hazel کد 12

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز چشم گریس کد 03 رنگ طوسی یخی

175,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Ambre کد 35

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Azure کد 05

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Blue Green کد 38

250,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Cappuccino کد 21

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Caremel Brown کد22

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Core Hazel کد 15

198,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Core کد14

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Dairy Peach کد13

210,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Lena Brown کد20

185,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه

لنز رنگی گریس Maroun Green کد 32

175,000تومان
 • مورد تایید وزارت بهداشت
 • افزایش جذب اکسیژن
 • مانع از ایجاد خشکی چشم
 • بدون جابه جایی در چشم
 • کاملا فیکس و منطبق با قرنیه
 • بدون ایجاد تاری یا کدری در دید
 • سه بعدی
 • بسیارنازک و شفاف
 • دارای رنگ های کاملا طبیعی
 • 6 ماهه