نمایش دادن همه 12 نتیجه

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 520

115,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 521

170,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 523

178,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 524

175,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 525

190,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 526

115,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 527

190,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 528

115,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 530

108,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 531

180,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 532

108,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب

رژ لب مدادی کاپرا نیو ش 533

115,000تومان
 • بافت بسیار نرم و مخملی
 • پوشش بالا و یکدست کردن لب
 • به هیچ عنوان لب را پوسته پوسته نمی کند
 • دوام 16 ساعته
 • مات
 • بدون سرب