نمایش 1–12 از 45 نتیجه

رژ مایع سوپر شاین لوسمنت شماره 555

93,000تومان
 • حاوی روغن آرگان، موم طبیعی
 • دارای پوشش طبیعی
 • جلوه ای شاين
 • فوق العاده سبک و لطیف

رژ لب مایع الیزکیتا مدل 201

75,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل 214

55,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل 215

55,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل 216

75,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل 218

75,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل203

55,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل205

55,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل206

75,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل207

75,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل208

55,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E

رژ لب مایع الیزکیتا مدل210

55,000تومان
 • حاوی رنگدانه های طبیعی
 • بافت نرم و سبک
 • ماندگاری بالا 24 ساعته
 • بدون سرب
 • ابرسانی لب
 • بدون ایجاد چسبندگی
 • حاوی ویتامین E